ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

 136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000