ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี


 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110    pipobanlaem@gmail.com   032-483066 / 0957251523   032-483066