ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์น้ำแบบ Manual   1,190   วีดีโอการขอใบอนุญาตส่งออก Manual และ Merg file   555  ประกาศด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   472  วีดีโอการขอใบอนุญาตนำเข้า Manual และ Merg file   317  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบ...  265  ตัวอย่างหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการส่งออก...  175  ระเบียบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   139  ช่องทางการติดต่อและติดตามข่าวสารด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   131  ข่าวเปิดตรวจสินค้าปลาสวยงามส่งออก   97  เปิดตรวจปลานำเข้าจากญี่ปุ่น   93