•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   การขอใบอนุญาตในช่วงการปิดระบบ Fisheries Single Window ของกรมประมงช่วงปิดระบบ   438   ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า : KAI DE   152  ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ประจำวันที่ 13 ...  110  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเ...  106  ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ประจำวันที่ 11 ...  105  ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า : LUNG YUIN   105  ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า : LAKE CASTLE และ HUA FU 107   101  ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ประจำวันที่ 17 ...  100  ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า : SEA WEALTH   100  ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า : HIKARI 1 และ CHERRY STAR   89