บทความด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.40 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 9กล่อง ส่งออกไปประเทศมอลตา (EK373) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจพบ ปลแป้นแก้วรังกา (ฉีดสี) จำนวน2ถุง(100ตัว) จึงได้ห้ามการส่งออก เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare)

วันที่17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.05น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาทะเลสวยงามมีชีวิตจำนวน 17กล่อง นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา (NH849) ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้านำเข้า (CI20) ผลการเปิดตรวจสินค้าถูกต้องตามเอกสารที่แนบมา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสัตว์น้ำแช่เย็นนำเข้าจากญี่ปุ่นเที่ยวบินJL031 ผลการตรวจถูกต้องตามเอกสารและจะได้ตรวจปล่อยตามระบบFSWต่อไป

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ติดตามตรวจสอบการนำเข้าปลาคาร์พมีชีวิตจากประเทศญี่ปุ่น และนำไปกักกันดูอาการ ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง มาเก็บตัวอย่างตัดเหงือกเพื่อตรวจสอบหาเชื้อไวรัส KHV ต่อไป

วันที่ 26 ตุลาคม 2562  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจสอบการนำเข้าเต่าอัลดาบรามีชีวิต (Aldabra  tortoise) Geochelone gigantea 
จากประเทศเซเชลส์ (EK370) จำนวณ 6 ลัง บริเวณคลังสินค้า BFS ผลการตรวจสอบพบว่าสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่น

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิต จำนวน 14 กล่อง ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น (TG644) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4,สป.5และ ร.9

วนที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 16.10น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสัตว์น้ำแช่เย็นนำเข้าจากญี่ปุ่นเที่ยวบินJL031 ผลการตรวจถูกต้องตามเอกสารและจะได้ตรวจปล่อยตามระบบFSWต่อไป

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 8.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาทะเลสวยงามจำนวน 13 กล่อง นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์ (5J931) ตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสินค้าขาเข้า(CI20) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารและไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 7.10น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิต จำนวน 18 กล่อง ส่งออกไปประเทศอินโดนิเซีย (GA687) ตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสินค้าขาออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4,สป.5และ ร.9

วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 16.50 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลากระเบนมีชีวิตเลี้ยงสวยงาม จำนวน 6 กล่อง ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น (TG644) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4,สป.5 และ ร.9

วันที่ 27กันยายน 2562 เวลา 19.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจจะเข้มีชีวิตจำนวน 5 กล่อง ส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้ (TG658) ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารDof4 ร.9 และ สป.5

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้าผ่านแดน กระเพาะปลากะพงแม่น้ำไนล์ตากแห้งจำนวน 222 กระสอบ นำเข้าจากประเทศยูกันดา (EK384) ผ่านแดนไปยังประเทศเมียนมาร์ ตรวจสอบบริเวณคลังสินค้าBFS ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารและไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 26กันยายน 2562 เวลา 09.10 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 12 กล่อง นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์ (5J931) ตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสินค้าขาเข้า(CI20) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารและไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 25กันยายน 2562 เวลา 18.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 6 กล่อง ส่งออกไปประเทศแคนาดา (CX616) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจพบสัตว์น้ำเกินกว่าที่ขออนุญาตจึงได้ทำการยึดไว้

วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาทอง จำนวน 35 กล่อง นำเข้าจากประเทศจีน (CZ357) ตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสินค้าขาเข้า (CI20) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13.05 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจกุ้งก้ามกรามแช่เย็น จำนวน 44 กล่อง นำเข้าจากประเทศศรีลังกา (UL402) ตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสินค้าขาเข้า (CI20) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 17.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสัตว์น้ำแช่เย็นนำเข้าจากญี่ปุ่นเที่ยวบินJL031 ผลการตรวจถูกต้องตามเอกสารและจะได้ตรวจปล่อยตามระบบFSWต่อไป

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 15.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสอบเต่าอัลดาบราชีวิตจำนวน 26 ตัว ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น(TG648) ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารร.9และสป.6

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 05.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 100 กล่อง ส่งออกไปประเทศจีน(CZ362) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 Hc. ร.9และสป.6

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 15.20น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 27 กล่อง ส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย(TG483) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 Hc. และ ร.9

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 11.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ร่วมตรวจป้องกันปราบปราม การนำเข้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย เที่ยวบินHU7939(ไห่โข่ว) ผลการตรวจไม่พบการลักลอบแต่อย่างใด

วันที่ 14กันยายน 2562 เวลา 17.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 9 กล่อง ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา (KE652) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจพบสัตว์น้ำไม่ถูกต้องตามเอกสาร PACKING LIST จึงได้ให้แก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาทะเลสวยงามมีชีวิตจำนวน 11 กล่อง นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์ (5J913) ตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสินค้าขาเข้า (CI20) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 16.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสัตว์น้ำแช่เย็นนำเข้าจากญี่ปุ่นเที่ยวบินJL031 ผลการตรวจถูกต้องตามเอกสารและจะได้ตรวจปล่อยตามระบบFSWต่อไป

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 10 กล่อง ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา(NH850) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารDOF4 ร.9และสป.5

วันที่? 9 กันยายน 2562? เวลา? 8.45 น.?
เจ้า?หน้าที่?ด่าน?ตรวจ?สัตว์?น้ำ?ท่า?อากาศยาน?สุวรรณภูมิ?ได้?ทำ?การ?เปิด?ตรวจสอบ? ปลาทะเลสวยงามมีชีวิต จำนวน 12 กล่อง บริเวณ?อาคาร?ตรวจสอบ?สินค้า?ขาเข้า? CI20 นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์
ผลการ?ตรวจสอบ?พบ?ว่า?สินค้า?ถูกต้อง?ตรง?ตาม?ใบอนุญาต?ไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 05.00น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 6 กล่อง ส่งออกไปประเทศฮ่องกง(TG600) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจพบสัตว์น้ำเกินจากจำนวนที่ได้ขออนุญาต จึงได้ทำการยึดสัตว์น้ำที่เกินจำนวน

วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ร่วมตรวจป้องกันปราบปราม การนำเข้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย เที่ยวบินHU7939(ไห่โข่ว) ผลการตรวจไม่พบการลักลอบแต่อย่างใด

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561.. (3,556)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (3,311) ตรวจสอบการนำเข้าและกักกันปลาคาร์ฟ.. (2,230) ตรวจร่วมยึดสินค้าอาหารญี่ปุ่น ไม่สำแดงใบอนุญาต .. (2,174) ประกาศ ประกาศ ปลาหมูอารีย์ ส่งออกได้นะจ้ะ.. (2,073) ตรวจสอบการนำเข้าปลาสวยงาม จากประเทศพม่า.. (1,940) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,804) ตรวจร่วม กะโหลกวาฬนาร์วาล จากประเทศต้นทาง แคนาดา.. (1,731) ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (1,633) แนวทางการใส่ข้อมูลใบอนุญาตและใบแจ้งดำเนินการส่งออกในใบขนของกรมศุลกากร .. (1,596) ตรวจยึด สัตว์น้ำต่างถิ่น(เอเลี่ยนสปีชีส์) นำเข้าจาก ประเทศคองโก.. (1,585) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง .. (1,559) ตรวจสอบสินค้านำผ่าน เป็นปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์.. (1,506) ตรวจสอบการนำเข้า ปลาทะเลสวยงาม จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,497) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเวียดนาม.. (1,445) เปิดตรวจ หอยแครง+หอยจุ๊บแจง.. (1,405) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน.. (1,368) ตรวจยึด ปลากะพงแม่น้ำไนล์ นำเข้าจากทวีปแอฟริกา.. (1,367) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์.. (1,347) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย.. (1,335)