บทความด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 8.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาทะเลสวยงามจำนวน 13 กล่อง นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์ (5J931) ตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสินค้าขาเข้า(CI20) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารและไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 7.10น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิต จำนวน 18 กล่อง ส่งออกไปประเทศอินโดนิเซีย (GA687) ตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสินค้าขาออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4,สป.5และ ร.9

วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 16.50 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลากระเบนมีชีวิตเลี้ยงสวยงาม จำนวน 6 กล่อง ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น (TG644) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4,สป.5 และ ร.9

วันที่ 27กันยายน 2562 เวลา 19.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจจะเข้มีชีวิตจำนวน 5 กล่อง ส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้ (TG658) ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารDof4 ร.9 และ สป.5

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้าผ่านแดน กระเพาะปลากะพงแม่น้ำไนล์ตากแห้งจำนวน 222 กระสอบ นำเข้าจากประเทศยูกันดา (EK384) ผ่านแดนไปยังประเทศเมียนมาร์ ตรวจสอบบริเวณคลังสินค้าBFS ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารและไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 26กันยายน 2562 เวลา 09.10 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 12 กล่อง นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์ (5J931) ตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสินค้าขาเข้า(CI20) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารและไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 25กันยายน 2562 เวลา 18.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 6 กล่อง ส่งออกไปประเทศแคนาดา (CX616) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจพบสัตว์น้ำเกินกว่าที่ขออนุญาตจึงได้ทำการยึดไว้

วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาทอง จำนวน 35 กล่อง นำเข้าจากประเทศจีน (CZ357) ตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสินค้าขาเข้า (CI20) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13.05 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจกุ้งก้ามกรามแช่เย็น จำนวน 44 กล่อง นำเข้าจากประเทศศรีลังกา (UL402) ตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสินค้าขาเข้า (CI20) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 17.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสัตว์น้ำแช่เย็นนำเข้าจากญี่ปุ่นเที่ยวบินJL031 ผลการตรวจถูกต้องตามเอกสารและจะได้ตรวจปล่อยตามระบบFSWต่อไป

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 15.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสอบเต่าอัลดาบราชีวิตจำนวน 26 ตัว ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น(TG648) ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารร.9และสป.6

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 05.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 100 กล่อง ส่งออกไปประเทศจีน(CZ362) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 Hc. ร.9และสป.6

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 15.20น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 27 กล่อง ส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย(TG483) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 Hc. และ ร.9

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 11.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ร่วมตรวจป้องกันปราบปราม การนำเข้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย เที่ยวบินHU7939(ไห่โข่ว) ผลการตรวจไม่พบการลักลอบแต่อย่างใด

วันที่ 14กันยายน 2562 เวลา 17.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 9 กล่อง ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา (KE652) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจพบสัตว์น้ำไม่ถูกต้องตามเอกสาร PACKING LIST จึงได้ให้แก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาทะเลสวยงามมีชีวิตจำนวน 11 กล่อง นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์ (5J913) ตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสินค้าขาเข้า (CI20) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 16.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสัตว์น้ำแช่เย็นนำเข้าจากญี่ปุ่นเที่ยวบินJL031 ผลการตรวจถูกต้องตามเอกสารและจะได้ตรวจปล่อยตามระบบFSWต่อไป

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 10 กล่อง ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา(NH850) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารDOF4 ร.9และสป.5

วันที่? 9 กันยายน 2562? เวลา? 8.45 น.?
เจ้า?หน้าที่?ด่าน?ตรวจ?สัตว์?น้ำ?ท่า?อากาศยาน?สุวรรณภูมิ?ได้?ทำ?การ?เปิด?ตรวจสอบ? ปลาทะเลสวยงามมีชีวิต จำนวน 12 กล่อง บริเวณ?อาคาร?ตรวจสอบ?สินค้า?ขาเข้า? CI20 นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์
ผลการ?ตรวจสอบ?พบ?ว่า?สินค้า?ถูกต้อง?ตรง?ตาม?ใบอนุญาต?ไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 05.00น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 6 กล่อง ส่งออกไปประเทศฮ่องกง(TG600) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจพบสัตว์น้ำเกินจากจำนวนที่ได้ขออนุญาต จึงได้ทำการยึดสัตว์น้ำที่เกินจำนวน

วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ร่วมตรวจป้องกันปราบปราม การนำเข้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย เที่ยวบินHU7939(ไห่โข่ว) ผลการตรวจไม่พบการลักลอบแต่อย่างใด

วันที่? 5 กันยายน 2562? เวลา? 15.04 น.?
เจ้า?หน้าที่?ด่าน?ตรวจ?สัตว์?น้ำ?ท่า?อากาศยาน?สุวรรณภูมิ?ได้?ทำ?การ?เปิด?ตรวจสอบ?หนังจระเข้ไคแมนฟอกสำเร็จ จำนวน 1050 ชิ้น บริเวณ?อาคาร?ตรวจสอบ?สินค้า?ขาเข้า? CI20 นำเข้าจากประเทศสเปน
ผลการ?ตรวจสอบ?พบ?ว่า?สินค้า?ถูกต้อง?ตรง?ตาม?ใบอนุญาต?และ cites ไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ร่วมตรวจป้องกันปราบปราม การนำเข้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย เที่ยวบินTg322(ธากา) ผลการตรวจไม่พบการลักลอบแต่อย่างใด

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 10.40น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 20 กล่อง ส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย(SQ977) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารDOF4 ร.9และ HC.

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ร่วมตรวจป้องกันปราบปราม การนำเข้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย เที่ยวบินHU7939(ไห่โข่ว) ผลการตรวจไม่พบการลักลอบแต่อย่างใด

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ร่วมตรวจป้องกันปราบปราม การนำเข้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย เที่ยวบินHU7939(ไห่โข่ว) ผลการตรวจไม่พบการลักลอบแต่อย่างใด

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 06.50น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 190 กล่อง ส่งออกไปประเทศจีน (TG614) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร DOF 4 ,Hc.และ ร.9

วันที่? 28 สิงหาคม 2562? เวลา? 10.35 น.?
เจ้า?หน้าที่?ด่าน?ตรวจ?สัตว์?น้ำ?ท่า?อากาศยาน?สุวรรณภูมิ?ได้?ทำ?การ?เปิด?ตรวจสอบ?ปลาทะเลสวยงาม จำนวน 12 กล่อง บริเวณ?อาคาร?ตรวจสอบ?สินค้า?ขาเข้า? CI20 นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์
ผลการ?ตรวจสอบ?พบ?ว่า?สินค้าไม่?ถูกต้อง??ตาม?ใบอนุญาต?เนื่องจากมีหนอนท่อจำนวน8ตัว ไม่ได้ขออนุญาตจึงได้ทำการตรวจยึดสินค้าต่อไป

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 05.15น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลากระเบนมีชีวิตสวยงามจำนวน 8 กล่อง ส่งออกไปประเทศอินโดนิเซีย(TG433) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจพบว่าจำนวนที่ส่งออกจริงน้อยกว่าเอกสาร DOF 4 และ ร.9 เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้แก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561.. (3,430)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (3,130) ตรวจร่วมยึดสินค้าอาหารญี่ปุ่น ไม่สำแดงใบอนุญาต .. (2,047) ตรวจสอบการนำเข้าและกักกันปลาคาร์ฟ.. (2,015) ประกาศ ประกาศ ปลาหมูอารีย์ ส่งออกได้นะจ้ะ.. (1,941) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,711) ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (1,580) แนวทางการใส่ข้อมูลใบอนุญาตและใบแจ้งดำเนินการส่งออกในใบขนของกรมศุลกากร .. (1,522) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง .. (1,497) ตรวจสอบการนำเข้าปลาสวยงาม จากประเทศพม่า.. (1,494) ตรวจสอบการนำเข้า ปลาทะเลสวยงาม จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,413) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเวียดนาม.. (1,384) ตรวจยึด สัตว์น้ำต่างถิ่น(เอเลี่ยนสปีชีส์) นำเข้าจาก ประเทศคองโก.. (1,354) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย.. (1,294) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน.. (1,291) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์.. (1,287) ตรวจสอบสินค้านำผ่าน เป็นปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์.. (1,282) เปิดตรวจ หอยแครง+หอยจุ๊บแจง.. (1,282) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอียิปต์.. (1,252) ตรวจร่วม กะโหลกวาฬนาร์วาล จากประเทศต้นทาง แคนาดา.. (1,241)