•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนายท้ายเรือชั้น 2 ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , พนักงาน...  2,823   การฝึกภาคปฏิบัติแก่ผู้อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง จากด่านต...  465  จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565   258  การร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านประมง และปล่อยพ...  192  การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ:โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริป...  182  ปล่อยกุ้งแชบ๊วยและกุ้งกุลาดำบริเวณสะพานคอยร้อยปีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพ...  172  ปล่อยปลากะพงขาวลงสู่แม่น้ำตากใบ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปลากะพงขาวใน...  164  การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงประจำปี 2565   163   นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงา...  150  เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื...  150