ขั้นตอนการรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง


[2022-06-10] ตัวอย่าง แบบรับรองการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (สำหรับผู้เข้าสอบ ตำแหน่ง พนัก.. [2022-05-30] เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุ.. [2022-04-28] น้ำปลา ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไทยที่ได้มาตรฐานระดับสาก.. [2022-02-07] ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด.. [2022-01-18] ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน.. [2022-01-05] ทำไม !! ต้องลองปลาส้ม บ้านวังดอกไม้ ที่จังหวัดนครนายก.. [2022-01-05] ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง.. [2021-12-09] การเลี้ยงปลาสวยงาม.. [2021-11-30] ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-11-22] การเพาะและอนุบาลปลาดุก.. อ่านทั้งหมด 

ขั้นตอนการรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง 

 บริการประชาชน  คลังความรู้ สำหรับประชาชน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

การรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมประมงมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะ???

??วันนี้ กมป.มีขั้นตอนการรับรองมาตรฐานฟาร์มง่ายๆ ที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจกระบวนการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ตั้งแต่เริ่มยื่นคำขอรับการรับรอง ณ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์ฯ สถานีฯ หรือหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ตั้งฟาร์ม ไปจนถึงได้รับใบรับรอง รายละเอียดตามแผนภาพที่แสดงนี้เลย!

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อได้ที่ :

?? กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

?? โทร 02-5798710

?? e-mail: thacert@gmail.com