แนวทางให้การกรอกแบบฟอร์มขอรับการรับรอง สำหรับเกษตรกรที่สนใจขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ที่กรมประมงให้การรับรอง


[2022-06-10] ตัวอย่าง แบบรับรองการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (สำหรับผู้เข้าสอบ ตำแหน่ง พนัก.. [2022-05-30] เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุ.. [2022-04-28] น้ำปลา ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไทยที่ได้มาตรฐานระดับสาก.. [2022-02-07] ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด.. [2022-01-18] ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน.. [2022-01-05] ทำไม !! ต้องลองปลาส้ม บ้านวังดอกไม้ ที่จังหวัดนครนายก.. [2022-01-05] ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง.. [2021-12-09] การเลี้ยงปลาสวยงาม.. [2021-11-30] ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-11-22] การเพาะและอนุบาลปลาดุก.. อ่านทั้งหมด 

แนวทางให้การกรอกแบบฟอร์มขอรับการรับรอง สำหรับเกษตรกรที่สนใจขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ที่กรมประมงให้การรับรอง 

 บริการประชาชน  คลังความรู้ สำหรับประชาชน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

การกรอกแบบฟอร์มยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป!

วันนี้ กมป. มีแนวทางให้การกรอกแบบฟอร์มขอรับการรับรอง สำหรับเกษตรกรที่สนใจขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ที่กรมประมงให้การรับรอง

เพื่อให้ง่ายต่อการรับชมสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจได้โดยเลือกช่วงเวลาตามรายละเอียดนี้

?? คำขอรับรองแบบเดี่ยว เริ่มนาทีที่ ? 2:14

?? คำขอรับรองแบบกลุ่ม เริ่มนาทีที่ ? 18:48

รับชมวีดีโอได้ผ่านลิงค์นี้ : https://youtu.be/9knNWQU4EpU

------------------------------------------------------------------------

????? เกษตรกรสามารถยื่นคำขอ GAP ออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://thacert.fisheries.go.th/appcert-organic/

?? ช่องทางในการดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

??แบบฟอร์ม F-AU-01แบบคำขอรับการรับรอง แบบเดี่ยว : https://www.fisheries.go.th/thacert/images/pdf/F-AU-01%20V04.pdf

??แบบฟอร์ม F-AU-02 แบบคำขอรับการรับรอง แบบกลุ่ม : https://www.fisheries.go.th/thacert/images/pdf/F-AU-02%20V03.pdf

?? แบบฟอร์ม F-AD-49 แบบแสดงรายละเอียดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ปัจจุบัน : https://www.fisheries.go.th/thacert/images/pdf/F-AD-49_V03.pdf

?? หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-579-8710 (กมป.)