มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

[2022-01-18] ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน .. [2021-11-30] ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-10-25] โครการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย รุ่นที่ 1.. [2021-10-25] มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-10-25] คุมเข้มเข้าตรวจตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 .. [2021-10-20] รายงานสถิติข้อมูลตามพื้นที่และประเภทข้อมูลของเกษตรกรจังหวัดนครนายก โดย.. [2021-10-20] การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน.. [2021-10-20] คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร.. [2021-09-21] การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564 .. [2021-09-09] ปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติ.. อ่านทั้งหมด 

มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 เผยเเพร่: 2021-09-09 |  อ่าน: 121 ครั้ง

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวมัลลิกา วรรณประภา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอองครักษ์ นางสาวอรทิพา ผ่อนพาสุข ประมงอำเภอปากพลี นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์ ประมงอำเภอบ้านนา และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรตามโครงการ ได้แก่ ปลานิล รายละ 700 ตัว อาหารปลากินพืช รายละ 20 กิโลกรัม ดังนี้

อำเภอองครักษ์ จำนวน 19 ราย อำเภอบ้านนา 5 ราย อำเภอปากพลี 5 ราย

รวมปัจจัยการผลิตฯ ที่ส่งมอบ พันธุ์ปลานิล จำนวน 20,300 ตัว และอาหารปลากินพืช 29 กระสอบ จำนวน 580 กิโลกรัม