การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564


การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง


การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564 ในจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก เวลา 15.30 น. โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม ซึ่งท่านได้เข้าประชุมผ่านทางโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ zoom cloud meeting โดยมีคณะกรรมการประมงจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน