การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564


[2022-06-10] ตัวอย่าง แบบรับรองการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (สำหรับผู้เข้าสอบ ตำแหน่ง พนัก.. [2022-05-30] เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุ.. [2022-04-28] น้ำปลา ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไทยที่ได้มาตรฐานระดับสาก.. [2022-02-07] ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด.. [2022-01-18] ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน.. [2022-01-05] ทำไม !! ต้องลองปลาส้ม บ้านวังดอกไม้ ที่จังหวัดนครนายก.. [2022-01-05] ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง.. [2021-12-09] การเลี้ยงปลาสวยงาม.. [2021-11-30] ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-11-22] การเพาะและอนุบาลปลาดุก.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564 ในจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก เวลา 15.30 น. โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม ซึ่งท่านได้เข้าประชุมผ่านทางโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ zoom cloud meeting โดยมีคณะกรรมการประมงจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน