น้ำท่วม ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ต้องรับมืออย่างไร?

ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-11-30 ] โครการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย รุ่นที่ 1.. [2021-10-25 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-10-25 ] คุมเข้มเข้าตรวจตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 .. [2021-10-25 ] รายงานสถิติข้อมูลตามพื้นที่และประเภทข้อมูลของเกษตรกรจังหวัดนครนายก โดย.. [2021-10-20 ] การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน.. [2021-10-20 ] คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร.. [2021-10-20 ] การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564 .. [2021-09-21 ] ปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติ.. [2021-09-09 ] น้ำท่วม ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ต้องรับมืออย่างไร?.. [2021-09-08 ]
อ่านทั้งหมด 

น้ำท่วม ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ต้องรับมืออย่างไร? 

 เผยเเพร่: 2021-09-08  |  อ่าน: 122 ครั้ง

 

น้ำท่วม ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ต้องรับมืออย่างไร?

- กรมประมง ประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ ระวัง สถานการณ์อุทกภัย อาจทำจระเข้หลุดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ขอให้เตรียมการป้องกันมิให้จระเข้หลุดออกอากฟาร์ม ดังนี้

 

1.ตรวจสอบฟาร์มโดยเฉพาะบ่อเลี้ยงจระเข้ ให้มีความแข็งแรงปลอดภัยอยู่เสมอ

 

2.คัดแยกจระเข้ที่เลี้ยง ในแต่ละบ่อให้มีขนาดเดียวกัน เพื่อป้องกันมิให้จระเข้ที่มีขนาดเล็กกว่าหลุดรอดลงท่อน้ำทิ้ง กรณีที่มีการ ทำความสะอาดบ่อเลี้ยง

 

3.ปล่อยจระเข้ลงเลี้ยงในอัตราที่ไม่หนาแน่นจนเกินไป เพื่อไม่ให้จระเข้เกิดความเครียด ซึ่งอาจจะทำให้จระเข้ป่วยได้ และเพื่อความสะดวกในการ ตรวจเช็คจำนวนจระเข้

 

4.หากฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้รายใด มีความเสี่ยงต่อการหลุดรอดของจระเข้ ขอให้เจ้าของฟาร์ม ดำเนินการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัย และทำการแก้ไข ปรับปรุงฟาร์มให้อยู่ในสภาพ ที่ปลอดภัยต่อการเพาะเลี้ยง

 

5.ขอให้ผู้ประกอบการติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำแนะน่าอย่างเคร่งครัด

 

6.กรณีพบจระเข้ในแหล่งน้ำสาธารณะ ขอความร่วมมือผู้พบเห็นแจ้งเบาะแส โดยด่วยที่สุด แจ้งให้กับทาง

- กรมประมง โทร. 02-562-0600

- สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก โทร. 037-311-024

- ประมงอำเภอเมืองนครนายก เบอร์ติดต่อ 092-267-5522

- ประมงอำเภอองครักษ์ เบอร์ติดต่อ 092-267-1199

- ประมงอำเภอปากพลี เบอร์ติดต่อ 092-267-3377

- ประมงอำเภอบ้านนา เบอร์ติดต่อ 085-182-3280

เพื่อต่าเนินการป้องกันช่วยเหลือต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

#กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #ประมงอำเภอเมืองนครนายก #ประมงอำเภอองครักษ์ #ประมงอำเภอปากพลี #ประมงอำเภอบ้านนา #จระเข้