อนุสัญญาไซเตส (CITES) กับแนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงและส่งออกจระเข้

ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-11-30 ] โครการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย รุ่นที่ 1.. [2021-10-25 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-10-25 ] คุมเข้มเข้าตรวจตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 .. [2021-10-25 ] รายงานสถิติข้อมูลตามพื้นที่และประเภทข้อมูลของเกษตรกรจังหวัดนครนายก โดย.. [2021-10-20 ] การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน.. [2021-10-20 ] คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร.. [2021-10-20 ] การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564 .. [2021-09-21 ] ปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติ.. [2021-09-09 ] น้ำท่วม ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ต้องรับมืออย่างไร?.. [2021-09-08 ]
อ่านทั้งหมด 

อนุสัญญาไซเตส (CITES) กับแนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงและส่งออกจระเข้ 

 เผยเเพร่: 2021-09-08  |  อ่าน: 154 ครั้ง

 

อนุสัญญาไซเตส (CITES) กับแนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงและส่งออกจระเข้

 - อนุสัญญาไซเตส เป็นอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกลสูญพันธุ์

 - จระเข้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ "กรมประมง"

  ขั้นตอนการขึ้นเพาะพันธุ์ เพื่อการค้าระหว่างประเทศกับ CITES

  ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ยื่นข้อเสนอ (proposal) ขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์กับ CITES พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ (สป.9) และรายละเอียดประกอบข้อเสนอ ดังนี้

- ชนิดพันธุ์ที่ดำเนินการเพาะพันธุ์

- วิธีการเพาะพันธุ์

- รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและอายุของพ่อ-แม่พันธุ์ และหลักฐานการได้มาตามกฎหมาย

- จำนวนที่มีอยู่ในครอบครองในปัจจุบัน

- ข้อมูลอัตราการตาย

- ผลผลิตแต่ละปี

- ประเภทของผลผลิตที่ส่งออก เช่น มีชีวิต หนัง หนังฟอก หรือชิ้นส่วนอื่นใด เป็นต้น

→ สถานที่ยื่นคำขอ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการกรมประมง โทรศัพทท์/โทรสาร 0 2561 2011 Email : citesdof@yahoo.com