อยู่นครนายกจะซื้อลูกปลา หรือ สัตว์น้ำ มาเลี้ยงได้อย่างไร?


[2022-06-10] ตัวอย่าง แบบรับรองการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (สำหรับผู้เข้าสอบ ตำแหน่ง พนัก.. [2022-05-30] เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุ.. [2022-04-28] น้ำปลา ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไทยที่ได้มาตรฐานระดับสาก.. [2022-02-07] ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด.. [2022-01-18] ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน.. [2022-01-05] ทำไม !! ต้องลองปลาส้ม บ้านวังดอกไม้ ที่จังหวัดนครนายก.. [2022-01-05] ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง.. [2021-12-09] การเลี้ยงปลาสวยงาม.. [2021-11-30] ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-11-22] การเพาะและอนุบาลปลาดุก.. อ่านทั้งหมด 

อยู่นครนายกจะซื้อลูกปลา หรือ สัตว์น้ำ มาเลี้ยงได้อย่างไร? 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

อยู่นครนายกจะซื้อลูกปลา หรือ สัตว์น้ำ มาเลี้ยงได้อย่างไร?

เรามีตัวเลือกที่ใกล้จังหวัดนครนายกที่สุดให้ท่านได้เลือกกัน

1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

025463186

2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี

39 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-904-1558

3.มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะกา ปากพลี

148 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130

037-397106 หรือ 084-1549287

4.โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

199 หมู่ที่ 13 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001

037 393 272

หรือ

5.สั่งจอง ซื้อขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ สะดวกมากๆ (มีให้เลือกมากมายหลายชนิดสัตว์น้ำ)

ระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ FisheriesFry Shop

https://workingcapital.fisheries.go.th/workshop/index.php