กรมประมง : ระบบเว็บบอร์ดของกลุ่มตรวจสอบภายใน

*** ใส่ Email ระบบจะเเจ้งกลับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ตอบกระทู้

 ปทิตตา ใหญ่น้อย

 2020-02-18 14:30 น.

 ท่านทราบข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มตรวจสอบภายในได้อย่างไร

1. หนังสือเวียน

2. เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน

 เจ้าหน้าที่ กตน.

 2020-02-18 14:40 น.

 

ถูกต้องค่ะ

และสามารถเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารทางเว็บบอร์ดได้แล้วนะคะ

 

 ความคิดเห็นเลขที่: 63021222000001C

 ปทิตตา ใหญ่น้อย

 2020-02-15 10:04 น.

 ทดสอบ

ทดสอบระบบแจ้งเตือนการตอบคำถามกระทู้ผ่าน line

15 ก.พ.63

 นายชยุตม์ สิริรัตตนนท์

 2020-02-14 16:02 น.

 พนักงานราชการเดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมนา โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว

กรณีพนักงานราชการได้รับอนุมัติไปราชการต่างจังหวัด หรือได้รับอนุมัติให้ไปอบรมสัมนา ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมลฑล ประสงค์ที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อไปราชการดังกล่าว               สามารถเบิกค่าเชื้อเพลิง และค่าบริการทางด่วน ได้หรือไม่