กรมประมง : ระบบเว็บบอร์ดของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

ใช้ข้อความที่สุภาพ ไม่ใช้ข้อความที่กล่าวหาบุคคลที่ไม่เป็นจริง 


*** ใส่ Email ระบบจะเเจ้งกลับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ตอบกระทู้

 นายปิยะพงษ์ กองมณี

 2022-08-11 09:25 น.

 อยากเลี้ยงปลา

มีบ่อดิน 2 บ่อ ขนาด 1 ไร่ อยากได้ปลามาเลี้ยง

 นายณัฐวุฒิ สราญรมย์

 2022-08-11 09:41 น.

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ ศูนย์สถานีของหน่วยงานกรมประมง ในพื้นที่ที่อยู่ ถ้าอยู่พื้นที่จังหวัดอุดรธานี ถ้ายากชื้อลูกพันธุ์ปลา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี โทรศัพย์ 042221167 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65080029000001C