กรมประมง : ระบบเว็บบอร์ดของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

*** ใส่ Email ระบบจะเเจ้งกลับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ตอบกระทู้

 จิตรา เลิศกิจเจริญวงศ์

 2020-01-21 21:14 น.

 เข้าระบบfsw. ไม่ได้

เข้าระบบแล้วขึ้นว่าผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้องต้องทำอย่างไรคะ

 ชณินานาง จิโรจน์จิรายุส

 2020-01-16 01:26 น.

 ต้องการขออนุญาตนำเข้าอะโรวาน่า

ต้องการยื่นเอกสารขออนุญาตนำเข้าปลาอะโรวาน่า โดยมีเอกสารไซเตสจากทางฟาร์มประเทศมาเลเซียแนบมาด้วยในข้อความนี้ แต่ไม่ทราบขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบ เพราะครั้งที่ผ่ามาให้ผู้อื่นทำให้

 สมรัก โพธิ์เงิน

 2019-10-02 16:58 น.

 เข้าใช้ระบบไม่ได้เพราะอะไร

 สมรัก โพธิ์เงิน

 2019-09-26 16:19 น.

 การส่งออกปลาดุก

 กัลยา

 2019-07-31 10:51 น.

 สอบถามการนำเข้าอาหารทะเลแช่เเข็ง

เรียนเจ้าหน้าที่กรมประมง

 

สอบถามกรณีบุคคลธรรมดาจะนำเข้าอาหารทะเลเเช่เเข็ง ปลาเเซลมอล ปู อื่นๆ

ต้องเตรียมเอกสารและมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ

 

ขอบคุณคะ

 

 บุณฑริกา บุณยสินธ์

 2019-06-11 10:19 น.

 ขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ PSE

ขอรายละเอียดการขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ PSE 

 บุณฑริกา บุณยสินธ์

 2019-06-11 10:19 น.

 ขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ PSE

ขอรายละเอียดการขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ PSE 

 นางสาวกัญญาพัชร สินค้างาม

 2019-02-08 13:36 น.

 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง

ขอสอบถามน่อคะ ขึ้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง ข้อมูลไม่มีเปลี่ยนแปลงใช่ไหมค่ะ

 นางสาวกัญญาพัชร สินค้างาม

 2019-02-08 13:33 น.

 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง

สวัสดีค่ะ พอดีอยากสอบถามเกี่ยวกับผลวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์สารที่นำมาขึ้นทะเบียน + ที่ไหนเท่าไรค่ะ

และก็ผลการทดสอบประสิทธิภาพและพิษตกค้าง + ค่าใช้จ่าย พอดีอยากได้ข้อมูลสองหัวข้อนี้ค่ะ จะหาได้จากเว็บไซต์ไหนค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 ผู้รายงาน

 2019-02-22 15:21 น.

 

หากมีข้อสงสัยรบกวนติดต่อสอบถามได้ที่กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
โทร 02-9406818 
e-mail   haz.fishimex@gmail.com

ขอบคุณครับ 

วัตถุอันตราย
 

 ความคิดเห็นเลขที่: 62020163000001C

 วิจิตรา กาเลี่ยง

 2019-01-25 10:25 น.

 ขึ้นทะเบียนสัตว์น้ำ

ต้องการทราบเลขทะเบียนฟาร์มเลขที่8001092936 ได้ขึ้นทะเบียนไว้ว่าเป็นเลี้ยงปูทะเล แต่พอไปแจ้งทางประมงอำเภอปากพนังเค้าแจ้งกลับมาว่าเราทำเอกสารผิดประเภท ต้องการคำยืนยันค่ะว่าเลขทะเบียนนี้สรุปในระบบขึ้นเป็นสัตว์อะไรค่ะ

 อุมาภร นาคสมภพ

 2018-11-30 16:23 น.

 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ FSW ในเอกสาร บข1 ผู้ประกอบการนิติบุคคล ใช้เอกสารอะไรบ้างครับ

 ผู้รายงาน

 2018-11-30 16:46 น.

 

แบบคำขอลงทะเบียนหมายเลข 1 ผู้ประกอบการนิติบุคคล*********เอกสารคือ***

1. (หน้าที่ 1-2) แนบสำเนาหนังสือรับรองบ. ไม่เกิน 6 เดือน , ภพ.20 , บอจ. 3 ประทับตราบริษัทและกรรมการเซ็นต์

2. (หน้าที่ 3) ผู้ดำเนินกิจการ ระบุกรรมการตามหนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี 2 คน ให้สำเนาแบบฟอร์มหน้าที่ 3 อีกหนึ่งใบ) แนบ บัตรประชาชนกรรมการ ประทับตราบริษัทและกรรมการเซ็นต์

3. (หน้าที่ 4) บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง ระบุพนักงานมาด้วย (ถ้ามี)    (แนบสำเนาบัตรประชาชนประทับตราบริษัทและกรรมการเซ็นต์)

4. (หน้าที่ 5)  บัญชีรายชื่อตัวแทนนออกของ(ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองบ.ของตัวแทนออกของหรือภพ.20   (ในสำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือภพ.20 ประทับตราทั้งสองบริษัท กรรมการทั้งสองบริษัทเซ็นด้วย)

5. (หน้าที่ 6) ระบุอีเมล ห้ามซ้ำกัน    

6. กรณีที่กรรมการไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง ให้ทางบริษัทเขียนมอบอำนาจมายื่น 1 ใบอากร 10 บาท สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและรับมอบ

****เอกสารและหลักฐานที่ระบุทั้งหมดประทับตราบริษัทและกรรมการเซ็นต์****ทุกใบ***

 

แนะนำให้ทางบริษัทติดต่อ TOT หรือ CAT เพื่อทำ CA ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิคส์ copy มาให้ทางเจ้าหน้าที่ 1 แผ่น เพื่อใบอนุญาตจะได้สมบูรณ์

ติดต่อ TOT : 02-574-8912 

 

                     **************************************************************************

หลังจากได้ยื่นเอกสารขอลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางระบบจะส่ง ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสลับ มาให้ทางอีเมลของท่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้น เข้าระบบ http://fsw.fisheries.go.th ค่ะ

 

กรณีเกิดปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดจากการใช้ระบบ

ให้ติดต่อสอบถามที่ 02-5791878, 025793614-5  เบอร์ต่อ 0,103

E-mail : fsw1900@hotmail.com

 ความคิดเห็นเลขที่: 61110163000001C