กรมประมง : ระบบเว็บบอร์ดของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปัตตานี
โปรดตั้งค่าการใช้เว็บบอร์ด! ยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในการใช้เว็บบอร์ด

*** ใส่ Email ระบบจะเเจ้งกลับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ตอบกระทู้

 ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 2019-09-24 09:31 น.

 รับเรื่องร้องเรียนงบเงินทุนหมุนเวียน

รับเรื่องร้องเรียนงบเงินทุนหมุนเวียนการจำหน่ายสัตว์น้ำ
กรณีที่ท่านมีปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกต้องการร้องเรียน สามารถแจ้งได้ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-330-631 แฟ็ก : 073-330-632