ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)


 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  ประกาศผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2561  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ......  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  นักวิทยาศาสตร์  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  นักวิทยาศาสตร์

Copyright ©2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com