ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)


 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดโดยชุมชนประมงมีส่วนร่วม  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  ศึกษาดูงาน วิทยาลัยการปกครอง  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) พร้อมทั้งคณะ  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ เนื่องในวันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  ประวัติศูนย์  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่าย  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  cpue  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  ปลาประจำศูนย์ ฯ  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา))  ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ

Copyright ©2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com