กำลังปิดใน 30 วินาที

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์