รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และรายงานการประชุมประจำเดือน-ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

รายงานการประชุมคณะกรรมการFC-จันทบุรี ครั้งที่ 6/2564 และประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564..

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และรายงานการประชุมประจำเดือน-ปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref73281

  ผู้ชม: 31 ครั้ง


รายงานการประชุมคณะกรรมการFC-จันทบุรี ครั้งที่ 5/2564 และประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564..

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และรายงานการประชุมประจำเดือน-ปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref71623

  ผู้ชม: 42 ครั้ง


รายงานการประชุมคณะกรรมการFC-จันทบุรี ครั้งที่ 4/2564 และประชุมประจำเดือนมกราคม 2564..

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และรายงานการประชุมประจำเดือน-ปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref68901

  ผู้ชม: 45 ครั้ง


รายงานการประชุมคณะกรรมการFC-จันทบุรี ครั้งที่ 3/2564 และประชุมประจำเดือนธันวาคม2563..

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และรายงานการประชุมประจำเดือน-ปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref68232

  ผู้ชม: 40 ครั้ง


รายงานการประชุมคณะกรรมการFC-จันทบุรี ครั้งที่ 2/2564 และประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน2563..

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และรายงานการประชุมประจำเดือน-ปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref67225

  ผู้ชม: 43 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092