รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบGFMIS ปีงบประมาณ2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

งบทดลอง เดือน กันยายน 2564..

รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบGFMIS ปีงบประมาณ2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80985

  ผู้ชม: 3 ครั้ง


งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2564..

รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบGFMIS ปีงบประมาณ2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref79809

  ผู้ชม: 5 ครั้ง


งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2564..

รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบGFMIS ปีงบประมาณ2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref78094

  ผู้ชม: 10 ครั้ง


งบทดลอง เดือน มิถุนายน2564..

รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบGFMIS ปีงบประมาณ2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref76776

  ผู้ชม: 8 ครั้ง


งบทดลองเดือน พฤษภาคม2564..

รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบGFMIS ปีงบประมาณ2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref75771

  ผู้ชม: 10 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092