ประกาศประกวดราคา กองตรวจการประมง


เอกสารประกวดราคากลาง 


ประกวดราคาจ้างต่อเรือ 19 ฟุต 2 ลำ-FILE4 


ประกวดราคาจ้างต่อเรือ 19 ฟุต 2 ลำ-FILE3 


ประกวดราคาจ้างต่อเรือ 19 ฟุต 2 ลำ-FILE2 


ประกวดราคาจ้างต่อเรือ 19 ฟุต 2 ลำ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)