ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน ก.ย.64 


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน ส.ค.64 


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน ก.ค.64 


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน มิ.ย.64 


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน พ.ค.64 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)