ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน ก.ย.63 


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน ส.ค.63 


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน ก.ค.63 


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน มิ.ย.63 


ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ เดือน พ.ค.63 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)