รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ ปี 2565 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท


รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เดือน มิ.ย.65 


รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เดือน พ.ค.65 


รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เดือน เม.ย.65 


รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เดือน มี.ค.65 


รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เดือน ก.พ.65 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุม FC และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ประจำเดือน มกราคม 2565   264   ประชุมคัดเลือกหมู่บ้านนำร่องโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค...  154  จัดนิทรรศการเรื่องการเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้เกษตรกร ในงานวันถ่ายทอ...  112  ร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่รองผู้ว่...  109  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565”    108  มอบปัจจัยการผลิตอาหารปลากินพืชขนาดเล็ก ให้ ศพก. เครือข่าย (ด้านประมง) จ.ชัยนาท   107  ประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและ...  106  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  ปี 2565   106  ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ณ เท...  106  ร่วมงานตลาดนัดชุมชนช่วยค่าครองชีพจังหวัดชัยนาท   101