งบทดลองปีงบประมาณ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท


งบทดลองเดือน กันยายน 2564 


งบทดลองเดือน สิงหาคม 2564 


งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2564 


งบทดลองเดือน มิถุนายน 2564 


งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีง...  93   ประชุม FC และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   89  ร่วมพิธีน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก...  78  ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง   77  ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนา...  75  ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการเลี้ยงปลา/กบในกระชังบก ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ...  73  รักษาราชการแทนประมงจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ...  72  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง แบบเบ็ดเสร็จ (Fisheries Coordinator)...  36  ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้พร้อมแนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย   32  ร่วมงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ...  29