แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

โครงการพัฒนาปรับปรุงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล IUU Fishing..

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref25341

  ผู้ชม: 167 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900