การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.๓) ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

ระเบียบกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๑..

การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.๓) ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref48270

  ผู้ชม: 241 ครั้ง


หนังสือรับรองสำหรับผู้ทำการประมง..

การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.๓) ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref48269

  ผู้ชม: 176 ครั้ง


แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3-1)..

การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.๓) ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref48267

  ผู้ชม: 149 ครั้ง


ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง..

การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.๓) ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref48266

  ผู้ชม: 67 ครั้ง


การใช้งานระบบ ขึ้นทะเบียนชาวประมง..

การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.๓) ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref48265

  ผู้ชม: 98 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลือกใช้ปูนขาวระหว่างการเลี้ยง บทความยาวสักนิดแต่เราอยากสร้างความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุปูนกับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ .. (1,381)  สัตว์น้ำประจำจังหวัดนราธิวาส.. (903) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส .. (725) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ โดยการสอบสัมภาษณ์.. (655) งาน Field Day.. (645) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (470) แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง.. (454) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (451) การแปรรูปสัวต์น้ำ(สูตรกรมประมง) ปลาเส้นปรุงรส ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว ปลาส้ม ไตปลาแห้ง คั่วกลิ้งปลานิล.. (439) รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (402) ประชาสัมพันธ์ 240761.. (399) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (391) กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง.. (379) บูรณาการร่วมฯ.. (358) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (343) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (326) ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย จังหวัดนราธิวาส .. (317) จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1.. (303) ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนร.. (296) ประกาศสำนักงานฯ 100861.. (275)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000