ฐานข้อมูลด้านการประมงของสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมเเละคุณธรรมในองค์กร..

ฐานข้อมูลด้านการประมงของสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref57522

  ผู้ชม: 28 ครั้ง


ฐานข้อมูลด้านประมงสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต..

ฐานข้อมูลด้านการประมงของสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref48955

  ผู้ชม: 56 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมดำเนินการถอดบทเรียน ศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด.. (772)  ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง .. (653) หน้าปก.. (621) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี.. (444) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (442) เศรษฐกิจพอเพียง.. (412) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (405) แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. (385) คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้ .. (355) "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง".. (354) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC).. (351) ธงฟ้า.. (342) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (334) Phuket : City of Gastronomy .. (316) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ.. (313) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล .. (312) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย.. (288) พระราชกำหนดการประมง.. (271) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์.. (262) จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนที่เขตทะเลชายฝั่งที่กำหนดเป็นเส้นลากจุดพิกัด.. (233)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000