งบทดลองปีงบประมาณ 2566 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก


งบทดลอง มกราคม 2566 


งบทดลอง ธันวาคม 2565 


งบทดลอง พฤศจิกายน 2565 


งบทดลอง ตุลาคม 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!