การประชุมของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 


รายงานการประชุม FC ครั้งที่ 1 วันที่ 28 


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 


ประชุมประจำเดือนมกราคม 


รายงานการประชุม FC เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!