ฐานข้อมูลด้านประมงของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก


องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 


รายชื่อประมงอาสา ปีงบประมาณ 2557 - 2561 


รายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 


ภาพการประชาสัมพันธ์โครงการเขื่อนแควน้อยฯ และรักษ์น้ำ 


ปลาหน้าวัด/เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำฯ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!