ฐานข้อมูลด้านประมงของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก


องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น


รายชื่อประมงอาสา ปีงบประมาณ 2557 - 2561


รายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง


ภาพการประชาสัมพันธ์โครงการเขื่อนแควน้อยฯ และรักษ์น้ำ


ปลาหน้าวัด/เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำฯ


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

     123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000     fpo-phitsanulok@hotmail.com   055322707   055322707   แฟนเพจ