แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 (ด้านประมง) จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก


แผนการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 (ด้านประมง) จังหวัดพิษณุโลก (Word) 


แผนการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 (ด้านประมง) จังหวัดพิษณุโลก (PDF) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!