แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 (ด้านประมง) จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก


คู่มือการดำเนินงานฟื้นฟูเยียวยา อุทกภัย


ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มอบอำนาจให้ประมงจังหวัดพิษณุโลกฯ


แบบรายงานให้อำเภอ


ประชาสัมพันธ์ ภัยแล้ง ปี 2563 (Word)


ประชาสัมพันธ์ ภัยแล้ง ปี 2563 (PDF)


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

     123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000     fpo-phitsanulok@hotmail.com   055322707   055322707   แฟนเพจ