แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 


รายงานผลปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต 


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 


แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจิต 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)