งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

รานงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓..

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref56969

  ผู้ชม: 51 ครั้ง


รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563..

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref55429

  ผู้ชม: 49 ครั้ง


รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563..

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref52269

  ผู้ชม: 44 ครั้ง


รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563..

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref49508

  ผู้ชม: 45 ครั้ง


รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม2563..

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref47426

  ผู้ชม: 35 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • รัชกาลที่ 10.. (1,712)  ปลาประจำจังหวัดอ่างทอง.. (1,426) รัชกาลที่ 10.. (763) ตรวจเยี่ยม.. (668) งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6.. (632) การมาตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 2.. (609) ปล่อยพันธุ์สัตว์ ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหน่องเจ้็ดเส็น.. (591) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (518) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34.. (515) กำหนดเขตการทำการประมง.. (515) ตรวจสอบข้อเท็จจริง.. (478) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2561.. (475) สถานการณ์ปลิง.. (434) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (390) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวาย.. (335) สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง.. (329) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ"วันประมงแห่งาติ" .. (295) Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID19.. (277) โครงการ "ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง".. (238) รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (229)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000