แบบฟอร์มต่าง ๆ งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


รายชื่อเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จะหมดอายุในปี 2562 (30 กันยายน 62) 

 


ทบ 1-8- คำขอยกเลิกทะเบียนฟาร์ม 


ทบ 1-7- คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลฟาร์ม 


ทบ 1-6- แบบแจ้งข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี 


ทบ 1-5- คำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!