O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ


ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเ...  84   วันที่ 18 สิงหาคม 2565 - เวลา 09.09 น. นางสาววาสนา ยุภา ร่วมกิจกรรมกำหนดเขตอภ...  79  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร...  75  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะน...  72  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารและจัดการด้านการประมง...  70  ร่วมตรวจฟาร์มจระเข้   67  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายสัมฤ...  66  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร...  65  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาววาสนา ยุภา ประมงอำเภออุทุมพรพิสัย นางเสาวณี แสนโคก ...  63  ขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Market   62