ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด่านตรวจประมงตราดผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด 


ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 


ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 


ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า - ส่งออก 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการนำเข้าสัตว์น้ำ และ จำนวนเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่า ประจำเดือน ก...  86   ประชาสัมพันธ์สาธารณรัฐเกาหลีเชิญเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม 2022 Invitational Traini...  77  แจ้งปิดบริการระบบเชื่องโยงคำขอกลางระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร...  46  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2565   35  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 10 มกราคม 2566   33  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 25 กันยายน 2565   32  ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ สำนักงานด่านตรวจประมงตราด ให้การต้อนรับ นายธนาวุฒิ กุ...  29  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1 กันยายน 2565   29  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2565   27  ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2565   24