ข้อระเบียบเกี่ยวกับ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562..

ข้อระเบียบเกี่ยวกับ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67377

  ผู้ชม: 30 ครั้งกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561..

ข้อระเบียบเกี่ยวกับ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67375

  ผู้ชม: 51 ครั้ง


พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2557 (ฉบับที่3)..

ข้อระเบียบเกี่ยวกับ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67374

  ผู้ชม: 52 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ... (105)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (64)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (57)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (50)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com