ข้อระเบียบเกี่ยวกับ วัตถุอันตราย ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง.. 

ข้อระเบียบเกี่ยวกับ วัตถุอันตราย

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref84785

  ผู้ชม: 6 ครั้ง


การครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง..

ข้อระเบียบเกี่ยวกับ วัตถุอันตราย

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref84783

  ผู้ชม: 4 ครั้ง


กฎหมายและการควบคุมวัตถุอันตรายทางการประมง..

ข้อระเบียบเกี่ยวกับ วัตถุอันตราย

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref84781

  ผู้ชม: 5 ครั้งพิกัดวัตถุอันตราย..

ข้อระเบียบเกี่ยวกับ วัตถุอันตราย

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67533

  ผู้ชม: 64 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (104)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต.. (63)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง.. (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (56)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต.. (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (49)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ).. (48)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com