ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก-รายเดือน (ปี 2560-2563) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2563.. 

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก-รายเดือน (ปี 2560-2563)

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67931

  ผู้ชม: 95 ครั้ง


ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2562..  

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก-รายเดือน (ปี 2560-2563)

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67258

  ผู้ชม: 102 ครั้ง


ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2561..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก-รายเดือน (ปี 2560-2563)

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67257

  ผู้ชม: 85 ครั้ง


ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2560..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก-รายเดือน (ปี 2560-2563)

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67255

  ผู้ชม: 78 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (104)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (63)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราช... (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (56)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ)  (48)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com