ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

ธันวาคม 2563.. 

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2563

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67930

  ผู้ชม: 57 ครั้ง


พฤศจิกายน 2563..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2563

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref66313

  ผู้ชม: 83 ครั้ง


ตุลาคม 2563..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2563

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref66312

  ผู้ชม: 82 ครั้ง


กันยายน 2563..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2563

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref63664

  ผู้ชม: 147 ครั้ง


สิงหาคม 2563..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2563

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref62363

  ผู้ชม: 158 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ... (109)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (68)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (65)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (64)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... (62)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (58)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (51)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (50)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com