ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2562 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

ธันวาคม 2562.. 

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2562

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67272

  ผู้ชม: 85 ครั้ง


พฤศจิกายน 2562..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2562

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67271

  ผู้ชม: 64 ครั้ง


ตุลาคม 2562..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2562

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67270

  ผู้ชม: 77 ครั้ง


กันยายน 2562..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2562

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67269

  ผู้ชม: 70 ครั้ง


สิงหาคม 2562..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2562

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67268

  ผู้ชม: 78 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ... (107)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (64)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (57)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (50)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com