ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำ,ผลิตภัณฑ์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

กระบวนการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ.. 

ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำ,ผลิตภัณฑ์

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67602

  ผู้ชม: 95 ครั้ง


ขั้นตอนการขออนุญาตที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ FSW..

ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำ,ผลิตภัณฑ์

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref67601

  ผู้ชม: 84 ครั้งFlow ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ..  

ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำ,ผลิตภัณฑ์

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref15753

  ผู้ชม: 791 ครั้ง


ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ FSW..  

ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำ,ผลิตภัณฑ์

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref15749

  ผู้ชม: 235 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (104)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (63)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราช... (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (56)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ)  (48)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com