ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2560 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

ธันวาคม 2560.. 

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2560

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref17135

  ผู้ชม: 122 ครั้ง


พฤศจิกายน 2560..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2560

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref12744

  ผู้ชม: 116 ครั้ง


ตุลาคม 2560..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2560

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref12743

  ผู้ชม: 115 ครั้ง


กันยายน 2560..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2560

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref12742

  ผู้ชม: 132 ครั้ง


สิงหาคม 2560..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก (รายเดือน) ปี 2560

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref12741

  ผู้ชม: 125 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ... (110)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (70)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (69)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (65)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... (62)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (58)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (51)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (51)  ฐานข้อมูลหน่วยงาน  (50)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com