ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก-รายปี (ปี 2551-2563) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

สถิติ ปี 2562.. 

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก-รายปี (ปี 2551-2563)

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref48012

  ผู้ชม: 166 ครั้ง


สถิติ ปี 2561..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก-รายปี (ปี 2551-2563)

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref28596

  ผู้ชม: 273 ครั้ง


สถิติ ปี 2560..  

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก-รายปี (ปี 2551-2563)

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref13947

  ผู้ชม: 652 ครั้ง


สถิติ ปี 2559..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก-รายปี (ปี 2551-2563)

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref13946

  ผู้ชม: 265 ครั้ง


สถิติ ปี 2558..

ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก-รายปี (ปี 2551-2563)

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref13945

  ผู้ชม: 176 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ... (107)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (64)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (57)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (50)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com