แบบฟอร์มท้ายระเบียบขรกดีเด่นส่งเมลล์63 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


แบบฟอร์มท้ายระเบียบขรกดีเด่นส่งเมลล์63 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏ...  3,799   ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม : กรมประมง   754  กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   688  แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง   598  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเก...  514  รับสมัคร ข้าราชการพลเรือนสามัญ   463  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2565   454  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  419  HR อาสามาบอก ข่าวการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   419  เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและสร้าง Infographic และ VDO Content...  411