แบบฟอร์มท้ายระเบียบขรกดีเด่นส่งเมลล์63 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มท้ายระเบียบขรกดีเด่นส่งเมลล์63..

แบบฟอร์มท้ายระเบียบขรกดีเด่นส่งเมลล์63

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref62202

  ผู้ชม: 39 ครั้ง


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • รวมคำสั่งกรมประมง .. (31,885)  การพัฒนาบุคลากร.. (12,430) โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563.. (7,637) กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ.. (7,629) รวมเรื่องพนักงานราชการ.. (6,525) Download แบบฟอร์ม.. (6,022) รวมคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (4,199) รับสมัครสอบข้าราชการ.. (2,477) รวมประกาศกรมประมง.. (2,420) กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ.. (2,339) กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง.. (2,260) กรมประมงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา.. (2,194) บริการ.. (1,995) ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563.. (1,758) กรอบโครงสร้างกรมประมง.. (1,689) รวมเรื่องลูกจ้างประจำ.. (1,664) กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา.. (1,663) กรมประมงรับรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ.. (1,632) รวมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,608) กรมประมงประสงค์คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประมงอำเภอ (เจ้าพนักงานประมงอาวุโส) .. (1,544)