สถิตินำเข้ารายเดือน ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


การนำเข้าประจำเดือนกันยายน 2563 


การนำเข้าประจำเดือนสิงหาคม 2563 


การนำเข้าประจำเดือนกรกฎาคม 2563 


การนำเข้าประจำเดือนมิถุนายน 2563 


การนำเข้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานผลเรือแจ้งเข้าออกประจำวันที่ 10 ก.พ. 65   200   วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ...  173  การตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงรอบปีการประมง 2565-2566   155  วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ...  142  วันที่ 24 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย...  136  สรุปยอดการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ ปีการประมง 2565-2566   135  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้าออกประจำวัน   135  วันที่ 24 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย...  124  ผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565   124  ประชาสัมพันธ์กการจัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมประมงเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมประ...  121